Kolejny źrebaczek już z nami

8 14 maja o 23:30 urodził się drugi z zaplanowanych na ten rok źrebaków. Ogierek to syn holsztyńskim Calvano, należącym do Wechta Equesterian.