Próba Dzielności Klaczy Trakeńskich

k324 kwietnia na terenie Stada Ogierów w Starogardzie gdańskim odbyła się Próba Dzielności Klaczy Trakeńskich. W próbie polowej wzięła udział nasza Kiel TS, uzyskując wynik 35,5 pkt oraz średnią ocen 7,1.