Sezon wyźrebień 2018 rozpoczęty

 26 marca 2018 roku na urodził się syn Canimary Z (Corvus Z – Louis) i ogiera Cassiopeia (Casall – Corrado I)